Design a site like this with WordPress.com
Započnite

Park očima mještana

Jedan od poticaja da umjetničko događanje u okviru programa priredimo baš u Parku 101. brigade bile su brojne fotografije Parka koje mještani/ke objavljuju i dijele na društvenim mrežama, najčešće bilježeći mijene u ovom isječku prirode kako se manifestiraju kroz različita godišnja doba. Dio fotografija dostavili su nam za potrebe ovog programa – one pokazuju kako su nam zeleni prostori važni i kako, pored zdrastvene dobrobiti koju nam pružaju, predstavljaju mjesto duhovne i estetske okrepe.

Autori fotografija: Martina Grubešić, Hrvoje Lapuh, Ivan Kerstner, Marijana Petrić Ilić, Miroslav Vajdić. Naslovna fotografija: Miroslav Vajdić.

Objavio Otvoreni likovni pogon

Otvoreni likovni pogon je neprofitna umjetnička organizacija koja djeluje na području društveno angažirane umjetnosti i demokratizacije kulture, s težištem na umjetnosti u zajednici, umjetnosti u javnom prostoru te participativnoj umjetnosti.