Design a site like this with WordPress.com
Započnite

Izložba u Knjižnici Gajnice

Zahvaljujući ljubaznoj ponudi Knjižnice Gajnice, Laboratorij Gajnice okrunili smo na kraju 2020. godine izložbom materijala koji dokumentiraju pojedine dijelove programa: Dnevni boravak sa sjećanjima na povijest naselja i umjetničko događanje u Parku 101. brigade. Tako je program koji je u ožujku započeo razgovorima s mještanima/kama u mjesnim odborima u naselju i u kvartovskoj FB grupi Gajnice Jučer danas sutra, a nastavio se tribinom u CZKIO Susedgrad te javnim umjetničkim događanjem u najvećem parku u naselju, završio svoje putovanje dokumentacijskom izložbom u kvartovskoj Knjižnici. Prilika je to za sve sudionike/ce programa da se osvrnu na protekla događanja i sagledaju ih iz drugačije perspektive. Posjetitelji izložbe mogu vidjeti dio prikupljenih materijala iz povijesti naselja te foto-dokumentaciju umjetničkog dijela programa realiziranog u suradnji s plesačicom suvremenog plesa Unom Štalcar-Furač i krajobraznom arhitekticom i slikaricom Valentinom Marđetko. Poseban dio izložbe čine fotografije Parka 101. brigade, kako ga vide mještani/ke Gajnica koji ga često i rado fotografiraju. S veseljem Vas pozivamo na razgled izložbe od 24.11. do 13.12.2020. u izlozima KGZ Knjižnice Gajnice u Meksičkoj 6 u Zagrebu.

Koncepcija izložbe, tekstovi i likovni postav: Maša Štrbac

Fotografije (abecednim redom): Martina Grubešić, Ivan Kerstner, Hrvoje Lapuh, Marijana Petrić Ilić, Željko Šićak Prašnički, Maša Štrbac, Miroslav Vajdić, priv. arhiva Mirjane Rončević i Slavka Šimičića.

U priloženom videu kroz izložbu vode i o programu govore sudionici: Mirjana Rončević, Slavko Šimičić, Željko Šićak Prašnički, Valentina Marđetko, Una Štalcar-Furač i Petra Štefičar.

Objavio Otvoreni likovni pogon

Otvoreni likovni pogon je neprofitna umjetnička organizacija koja djeluje na području društveno angažirane umjetnosti i demokratizacije kulture, s težištem na umjetnosti u zajednici, umjetnosti u javnom prostoru te participativnoj umjetnosti.