Design a site like this with WordPress.com
Započnite

Slikanje uz pomoć biljaka i svjetla – radionica antotipije

Vizualna umjetnica Ela Štefanac, umjetnica suradnica u programu “L’jepa moja gora zelena, po njoj teče voda studena” je u Mjesnom odboru Gornji Stenjevec u subotu, 20. kolovoza demonstrirala postupak antotipije za mještane-ke naselja, u kojem su se svi mogli i sami okušati.

Antotipija (od anthos, cvijet na starogrčkom) je fotografska tehnika koja se zasniva na svojstvu pigmenata nekih biljaka da pod djelovanjem svjetla izblijede. Pripravak od samljevene biljke ili njen alkoholni ekstrakt nanese se širokim kistom na papir, na njega se položi predmet čiju siluetu želimo dobiti, i izloži se suncu. Nakon nekog vremena, izloženi dio papira izblijedi te se na papiru ocrta silueta položenog predmeta. U prilogu je postupak antotipije s pripravkom od kurkume:

Ova, u osnovi jednostavna tehnika, nudi ipak mnoštvo mogućnosti. Konačni rezultat, naime, ovisi o svakom pojedinom koraku u procesu i nikad nije do kraja predvidiv. Oblici, boje i linije koji će se postići ovise o vrsti papira kao podloge, o njegovoj većoj ili manjoj moći upijanja, o tome koliko smo ga navlažili u trenutku premazivanja (na suhom papiru će obrisi biti oštriji, na vlažnom će se ‘razliti’), od koje ćemo biljke napraviti pripravak za premaz (različite biljke su različitih boja i različito reagiraju na svjetlost), koliko će ekstrakt biti gust, koliko ćemo dugo rad izlagati suncu, u koje doba dana… Međudjelovanje naših postupaka i prirodnih procesa podsjeća nas da najbolje rezultate ostvarujemo surađujući s prirodom, u suigri s njom. U prilogu Ela Štefanac demonstrira postupak izrade antotipije, sa biljem (lišćem, grančicama) kao predmetima. Slijedeći ga, svatko može sam napraviti svoju antotipiju.

Postupak i dio nastalih radova:

Radionicu antotipije smo 7. rujna organizirali u OŠ Stenjevec, u dogovoru s učiteljicom likovnog Lenom Ivanković. Učenici 6. razreda su, opremljeni rukavicama i kistovima, pripremili podlogu, premazali je pripravkom od kurkume, i na nju pololožili lišće i grančice po želji. Nakon što smo radove na više sati izložili suncu, ispod njih su se ocrtali njihovi oblici u tamnijoj boji. Nastali radovi ističu, u raznolikosti svojih oblika, raznolikost raslinja koje nas okružuje, a dječja ruka, sa Suncem u sprezi, stvorila je iz njih forme negdje jasnije i oštrijih obrisa, negdje mekše i nježnije, koje svojim toplim tonovima naviještaju jesen koja je blizu.

Radove smo 10. rujna na jedan sat postavili u Parku 101. brigade u Gajnicama, u okviru javnog događanja kojeg smo posvetili vodama i šumama u četvrti. Obrisi raznolikog bilja na papiru prirodno su se uklopili u ambijent parka.

O voditeljici:

Ela Štefanac (r. 1993.) je vizualna umjetnica koja radi u području skulpture, objekta, ambijenta i performansa. Diplomirala je na Akademiji primijenjenih umjetnosti u Rijeci, stekavši naziv magistra likovne pedagogije. Dobitnica je austrijske nagrade Red Carpet Art Award (2015.) za koju je članica žirija narednih godina. Izlagala je dosad samostalno u Hrvatskoj, grupno u Hrvatskoj i inozemstvu. Članica je HDLU-a Rijeka, od 2022. ima status samostalne umjetnice. Živi u Rijeci. U radu koji ima odlike vizualne poezije često koristi analognu fotografiju, pronađene i svakodnevne objekte, elemente iz prirode, video, zvuk i sebe.

Objavio Otvoreni likovni pogon

Otvoreni likovni pogon je neprofitna umjetnička organizacija koja djeluje na području društveno angažirane umjetnosti i demokratizacije kulture, s težištem na umjetnosti u zajednici, umjetnosti u javnom prostoru te participativnoj umjetnosti.