Design a site like this with WordPress.com
Započnite

Imamo logotip programa!

U nastojanju da osobama s Down sindromom u programu damo prostor da se slobodno izraze i samostalno predstave u što je većoj mogućoj mjeri, uključili smo ih i u oblikovanje identiteta programa – članovi i članice Udruge za sindrom Down-Zagreb dali su programu naziv „Neka cijeli svijet suncokreta”, prema suncokretu koji je zaštitni znak njihove udruge i znak osoba s DS. Logotip programa napravio je umjetnik Zdenko Bašić prema likovnom predlošku Sare, članice udruge. Nastojati ćemo i dalje proširivati mogućnosti uključivanja polaznika u kreiranje i prezentaciju programa.

logotip programa

Prijedlozi za logotip programa u autorstvu članova i članica Udruge za sindrom Down -Zagreb:

Objavio Otvoreni likovni pogon

Otvoreni likovni pogon je neprofitna umjetnička organizacija koja djeluje na području društveno angažirane umjetnosti i demokratizacije kulture, s težištem na umjetnosti u zajednici, umjetnosti u javnom prostoru te participativnoj umjetnosti.